Festningsåsen 2


Klikk på tomtene for detaljert oversikt over priser og status i Festningsåsen 2.

Hvordan kan du bygge?

Du velger fritt om du vil bygge selv eller la en entreprenør stå for byggingen i Festningsåsen 2. Du bestemmer også selv hvilken arkitekt eller husleverandør du måtte ønske å bruke.

Vær oppmerksom på at reguleringsbestemmelsene setter enkelte rammer for hvordan de ulike tomtene kan bebygges. Vi anbefaler deg å undersøke disse bestemmelsene før du bestemmer deg for tomt og hustype.

Her er kommunens reguleringsbestemmelser for Festningsåsen 2:
Reguleringsbestemmelser PDF
Reguleringskart PDF