Festningsåsen 3


Klikk på tomtene for detaljert oversikt over priser og status i Festningsåsen 3.

Hvordan kan du bygge?

Du velger fritt om du vil bygge selv eller la en entreprenør stå for byggingen i Festningsåsen 3. Du bestemmer også selv hvilken arktitekt eller husleverandør du måtte ønske å bruke.

Vær oppmerksom på at reguleringsbestemmelsene setter enkelte rammer for hvordan de ulike tomtene kan bebygges. Vi anbefaler deg å undersøke disse reglene før du bestemmer  for tomt og hustype.

Det kan forekomme mindre arealavvik fra reguleringsplan og endelig oppmåling.

Her er kommunens reguleringsbestemmelser for Festningsåsen 3:
Reguleringsbestemmelser PDF Prospekt med reguleringskart